Miniatuur

De Toekomst

Bredaseweg 27

Objectnummer: 3511

Aanvankelijk was De Toekomst, een ambachtelijke pottenbakkerij,  een beeldenfabriek. De beelden werden voor vervoer in kisten verpakt en tot 1950 met de hand beschilderd. Rond 1950 maakte de fabriek serviezen, ook met de hand beschilderd. Onder in de geschiedenis van Sphinx vinden we de gegevens mbt overname:

Geschiedenis Sphinx

Door zijn strategische ligging aan de Maas is de vestingstad Maastricht eeuwenlang een begerenswaardig doelwit geweest voor koningen en vorsten. Tot 1830 heeft de stad daarom vele belegeringen en bezettingen, o.a. van Franse en Spaanse troepen, moeten doorstaan.
In een dergelijke onrustige sfeer konden industriële bedrijven van betekenis zich niet ontwikkelen en beperkte het economische leven zich tot die tijd tot wat plaatselijke nijverheid en kleinhandel. De Belgische opstand van 1830 maakte zelfs aan deze beperkte economische activiteiten een abrupt einde. Acht jaar lang lag Maastricht als een Nederlands eiland geïsoleerd binnen een vijandige omgeving. Handel met België was verboden en met de rest van Nederland onmogelijk.
In 1834 evenwel kregen Maastrichtse kooplieden toestemming om uit België grondstoffen en halffabrikaten in te voeren. Voor een aantal Maastrichtse pioniers was dit het sein om zelf te gaan produceren.
Een pionier van grote allure was Petrus Regout (1801-1878). Hij dreef tot die tijd een groothandel in glas, kristal en aardewerk. In 1834 startte hij met eigen productie in een stoomglasfabriek. Deze floreerde zo goed dat hij daar snel een glasblazerij aan toe kon voegen. Daarna voltrok de ontwikkeling zich in een snel tempo:
1836: oprichting aardewerkfabriek.
1841: start productie vuurvast materiaal.
1842: oprichting geweerfabriek.
1844: oprichting glasfabriek. Er waren toen 400 werknemers in dienst. De economische crisis van 1848 bracht Regout aan de rand van de afgrond. Door goed inzicht en een gelukkige hand bij het aanleggen van grote (speculatieve) voorraden, kwam hij de crisis te boven en was in staat om vanuit een zeer sterke financiële positie de ontwikkelingen voort te zetten, die resulteerde in een onderneming met 600 werknemers in 1850, 1.500 werknemers in 1860 en 2.500 werknemers in 1878.
1888: Begin tegelfabricage.
1903: Start Sanitairfabricage.
1914: Wereldoorlog I : desastreuze verstoring van de goede gang van zaken.
1918: Nog maar 20% van het aantal arbeiders van voor de oorlog in dienst.
1925: Fusie tussen kristal- en glasfabrieken Sphinx en ‘ Stella’, nu ‘Leerdam’
1940: Wereldoorlog II : ontwikkeling wordt ruw verstoord.
1949: Bereiking van het peil van voor de oorlog.
1958: Overname van Société Céramique.
1959: Verkrijging door Sphinx van het predikaat ‘Koninklijk’ ter gelegenheid van 125-jarig bestaan.
1960: Overname van aardewerkfabriek ‘De Toekomst’  in Oosterhout (N.B.).
1962: Oprichting van B.V. Filtropa voor productie en verkoop van papieren filterzakjes.
1968: Oprichting van B.V. Handelmij. Randwijck voor de verkoop van voornamelijk geschenkartikelen.
1968: Overname van tegelfabriek “Keramiekfabrieken Van Hemiksem en Van Dijle” in Hemiksem België.
1969: Start fabricage kaarsen.
1969: Stopzetting productie huishoudelijk aardewerk en porselein. Concentratie op productie van sanitair, tegels, vuurvast en huishoudelijke artikelen.
1971: Reorganisatie met fundamentele wijzigingen van de organisatiestructuur (decentralisatie).
1974: Overname door het Britse concern Reed International.
1975: Economische recessie resulterend in werktijdverkorting en vervroegde pensionering.
1977: Stopzetting kaarsenproductie. Oprichting verkoopkantoren in Frankrijk, België en Duitsland.
1978: Concentratie tegelproductie in Maastricht.
1980: Sluiting aardewerkfabriek ‘ De Toekomst’.
1983: Herstructurering en reorganisatie.
1986: Sphinx weer zelfstandig door middel van introductie van certificaten van aandelen op de officiële Markt van de Amsterdamse Effectenbeurs.
1986: Overname Sphinx Tiles Ltd. van Reed International en voortzetting van Engelse activiteiten door Royal Dutch Sphinx Ltd.
1987: Grootse viering van 150-jarig bestaan Gift in bruikleen voor dertig jaar van de
75.000 stuks omvattende aardewerkcollectie aan de Gemeente Maastricht.
1988: Verkoop Céramique terrein (21ha) aan Gemeente Maastricht ten behoeve van grootschalig stadsvernieuwingsproject.
1988: Toetreding van Wisa B.V. te Arnhem, producent van sanitaire kunststof
producten; een eerste stap naar het totaal concept in de badkamermarkt.
1989: Toetreding van Warneton S.A., de belangrijkste Belgische fabrikant van
keramisch sanitaire producten.
1989: Verzelfstandiging van B.V. Handelsmaatschappij Randwijck te Maastricht.
1990: Toetreding van Produits Céramique de Touraine S.A. (‘Celles’) te Selles-sur-Cher in Frankrijk, producent van keramisch sanitair.
1991: Sphinx verwerft participatie van 46% in Schock Bad GmbH (Duitsland), toonaangevend badkamermeubelfabrikant te Treuchtlingen.
1991: Toetreding Novoboch S.A. in België, producent van keramisch sanitair.
1991: Toetreding van Wallonit GmbH in Wallhausen, Duitsland, producent van keramisch sanitair.
1992: Oprichting Deutsche Sphinx Sanitair GmbH, waarin alle commerciële- en productiebelangen in Duitsland zijn geïntegreerd.
1992: Verzelfstandiging van B.V. Filtropa te Maastricht.
1993: Joint Venture met Hewitt voor Technische keramiek.
1994: Overname van alle uitstaande aandelen van de Zweedse Gustavsberg Groep
Door deze fusie worden douches en baden, kranen en leidingsystemen aan het
reeds bestaande productpakket toegevoegd en wordt de positie in de Europese sanitair markt versterkt. De statutaire naam is veranderd in N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg.
1997: Strategische plannen van de onderneming aangepast aan de ontwikkelingen in de Europese markten. Concentratie van current business op keramisch en kunststof sanitair, douches en baden, kranen en spoel- en waterbesparingssystemen.
1997: Oprichting van een nieuwe fabriek van Koralle in Poznan, Polen, voor de productie van artikelen uit de middelste en lage prijsklassen.
1997: Mede als gevolg van de strategische heroriëntatie werden Schock Bad en Sphinx Tegels verkocht.
1997: Toetreding van Z.W.S. Wroclow in Polen, later omgedoopt tot Sphinx Wroclaw.
Met deze acquisitie verwierf de Groep een aandeel in de Poolse markt en een mogelijkheid voor outsourcing in landen met lage lonen.
1998: Gustavsberg Rörsysteem en de daarbij behorende deelnemingen werden eveneens verkocht.
1998: Toetreding van Sanker Spol. S r.o. in de Republiek Slowakije.
De tweede acquisitie in een land met lage lonen, met een aandeel in de lokale markt en weer een mogelijkheid voor outsourcing.
1999: Mede als gevolg van strategische heroriëntatie wordt WISA (spoel- en waterbesparingssystemen) verkocht.
1999: Op 14 december wordt N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg overgenomen door het Finse bedrijf Sanitec Corporation.
2000: Met ingang van 14 januari is Sphinx Gustavsberg niet langer genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs.
2001: De statutaire naam wordt gewijzigd in Koninklijke Sphinx B.V