Miniatuur

Woonhuis

Gasthuisstraat 12

Objectnummer: 3530

Van 1837 tot 12 mei 1878 was dit het Gast- en ziekenhuis.
Nadat het nieuwe gasthuis aan de Leijsenhoek in gebruik was genomen werd dit pand het woonhuis van de familie S. Fick. Dit bleef zo tot 1965. In 1969 is het pand gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe winkelcentrum Arendshof
Korte geschiedenis van het St. Josephziekenhuis aan de Leijsenhoek:
Op 1 december 1834 kwamen zeven zusters van het R.K. Gasthuis aan de Haagdijk in Breda naar Oosterhout. Er werd een huis aan de huidige Gasthuisstraat gekocht en daarin begon het eerste Gasthuis. Doel was zieken en gebrekkigen op te nemen en te verzorgen. Het gasthuis groeide gestaag, er werden veel legaten geschonken en zo kon in 1875 begonnen worden met de bouw van een geheel nieuw gasthuis aan de Leijsenhoek. Het eerste gedeelte werd in 1878 in gebruik genomen.