Miniatuur

Woonhuis

Gasthuisstraat 14

Objectnummer: 3529

Ook bekend als het armenhuisje.