Miniatuur

Woonhuis

Gasthuisstraat 12

Objectnummer: 3529

Ook bekend als het armenhuisje.